illustration

Sinds 1992 is Stichting Auschwitz de Belgische tak van het Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies van de Universiteit van Yale.
Deze instelling, die haar oorsprong vindt in de Joodse gemeenschap van New Haven aan het begin van de jaren 1980, was een der eerste die getuigenissen verzamelde van overlevenden van de Shoah. In dertig jaar tijd heeft zij over de gehele wereld (Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Israël en verscheidene Europese landen) bijna 4.500 getuigenissen verzameld.

In België heeft Stichting Auschwitz 255 getuigenissen verzameld van slachtoffers van de nazivervolgingen. Het gaat om interviews met Joodse overlevenden, voormalige verborgen kinderen en verzetslieden. Van die interviews zijn er 143 tot stand gekomen in samenwerking met de Université Libre de Bruxelles, die de getuigen van 1992 tot 1998 in haar audiovisueel centrum heeft ontvangen om ze daar te interviewen. Later, toen Stichting Auschwitz over haar eigen materieel beschikte, konden de gesprekken doorgaan bij de getuige thuis.

Nu de tijd voor het verzamelen van getuigenissen vrijwel voorbij is, streeft de vzw Auschwitz in Gedachtenis, die het fonds beheert, ernaar de verhalen voor het grootst mogelijke publiek toegankelijk te stellen.

Deze site biedt een overzicht van de verzamelde getuigenissen en voor elk interviews de bijbehorende informatie.
Via een zoekmodule kunt u de getuigenissen selecteren volgens het gewenste criterium (naam van een kamp of van een verzetsnetwerk, bijvoorbeeld). Uiteindelijk zal er op de site voor iedere getuige een fragment uit zijn of haar getuigenis te zien zijn alsook een korte biografie.

Deze site, die zowel een onderzoeksinstrument als een virtuele plaats van herinnering is, wil hulde brengen aan de getuigen door hun verhaal te verspreiden.

De getuigenissen kunnen op aanvraag in de lokalen van Stichting Auschwitz worden bekeken.
Voor afspraken of inlichtingen kan men zich telefonisch wenden tot de medewerkers van het audiovisuele departement op het telefoonnummer +32 (0)2 512 79 98 of bij voorkeur via e-mail.

De getuigenissen >>

illustration